+31 888 - 22 55 88

Vacature: Gedragswetenschapper / gz-psycholoog Noord-Holland

 • gz-psycholoog
 • Noord-Holland
 • 24
 • Vaste baan
 • GGD
 • 51978
Geplaatst op 21 december 2018
Overzicht

In het kort

Ben jij opgeleid tot gz-psycholoog of orthopedagoog genaralist en ligt jouw expertise in het analystisch systeemgericht denken in complexe systeemsituaties?

Functie en rol

Als gedragswetenschapper ben je onderdeel van de sector strategie en ontwikkeling. De medewerkers van de sector bundelen strategie, beleid en ontwikkeling op het terrein van publieke gezondheid. Hierdoor zijn ze in staat adequaat te adviseren, gericht in te spelen op vragen uit de omgeving en projecten tot een succes te brengen.

De sector kent vier hoofdtaken: epidemiologie, beleid, gezondheidsbevordering en langdurige projecten. Het team waar je als gedragswetenschapper werkt, biedt deskundige hulp en advies aan slachtoffers, plegers, omstanders en beroepskrachten in de regio, die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. En houdt zich bezig met de uitvoering van het tijdelijk huisverbod.

Werkzaamheden

 • Je ondersteunt de medewerkers met gedragswetenschappelijke expertise.
 • Je doet beleidsvoorstellen en zorgt voor methodiekontwikkeling ten behoeve van de werkwijze.
 • Je monitort de interne kwaliteit en adviseert de projectleider over de dienstverlening, waaronder de herstel- en veiligheidsplannen.
 • Je organiseert interne deskundigheidsbevordering voor de medewerkers.
 • Je verzorgt consultatie en voorlichting aan directe netwerkpartners over huiselijk geweld, kindermishandeling en andere relevante thema’s.
 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt en opschaling voor collega’s in het algemeen in casuïstiek die vastloopt, en in het bijzonder als de inhoud van de casuïstiek de expertise van de GW vraagt.
 • Je beoordeelt, op verzoek van collega’s, aangemelde en in behandeling zijnde casuïstiek en adviseert medewerkers bij de interpretatie van de dossiergegevens (triage/(a)mdo).
 • Je levert daar waar nodig een bijdrage aan het plan van aanpak.
 • Je werkt nauw samen met de vertrouwensarts.
 • Je verricht diagnostisch onderzoek en draagt, vanuit een transparante, gedragswetenschappelijke onderbouwing en (gezinsgerichte) expertise, bij aan besluitvorming ten behoeve van vervolgtrajecten.
 • Je draait mee in de 24/7 bereikbaarheidsdiensten.

Capaciteiten Gedragswetenschapper / gz-psycholoog Noord-Holland

 • Je bent bij voorkeur opgeleid tot gz-psycholoog (BIG-geregistreerd) of orthopedagoog generalist (NVO).
 • Je hebt expertise in het analytisch systeemgericht denken in complexe systeemsituaties.
 • Je bent diagnostisch bevoegd en hebt diagnostische expertise ten aanzien van psychische (gedrags-) stoornissen en / of ontwikkelingsschade.
 • Je hebt expertise in het vaststellen van een geïntegreerd diagnostisch beeld (onder andere op basis van dossieranalyse) en het gefundeerd kunnen besluiten over vervolgtrajecten.
 • Je bent een goede netwerker en gericht op samenwerken.
 • Het is een pré als je aantoonbare kennis en ervaring hebt op het gebied van ouderen in afhankelijkheidssituaties en personen met een licht verstandelijke beperking.
 • Registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een vereiste.

Salaris en arbeidsvoorwaarden Gedragswetenschapper / gz-psycholoog Noord-Holland

Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring bieden wij, bij een fulltime dienstverband, een salaris van maximaal 4.849 euro bruto per maand in functieschaal 11.

Bij deze organisatie vind je een informele werksfeer, goede arbeidsvoorwaarden, de mogelijkheid om flexibel te werken en een bijdrage aan de aanvullende collectieve ziektekostenverzekering. Je krijgt tevens de beschikking over een persoonlijk budget van 17,05 procent van je bruto salaris waarin zijn opgenomen: eindejaarsuitkering, vakantiegeld, levensloopbijdrage en de financiële waarde van 14,4 uur bovenwettelijk verlof. De bij de gemeenten gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing (cao car-uwo).

Werkomgeving

Ruim 400 medewerkers werken iedere dag aan de bescherming, bewaking en bevordering van de gezondheid en de veiligheid van de ruim 325.000 inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland. De medewerkers voeren alle taken deskundig, proactief, samenwerkend en ondernemend uit; dit zijn tevens de kernwaarden waar de organisatie voor staat.

Vast of tijdelijk

De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een vaste aanstelling. Je werkt 24 uur per week.

Verdere informatie

Is deze vacature niet helemaal wat je zoekt? Geef je baanwensen door via de job alert, dan ontvang je passende vacatures.

Consultant Healthcare

Evelien Meeus
Op de hoogte zijn van drijfveren en kwaliteiten van kandidaten maakt dat ik hen kan begeleiden in het maken van keuzes
Overzicht

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het plaatsen van cookies.