Wat is de STARR-methode?

Tijdens de sollicitatieronde van de huisartsopleiding is het STARR-interview een vast onderdeel in de sollicitatieprocedure. Je beschrijft situaties en geeft aan wat jouw rol en taak was. Zo kan jouw gesprekspartner een duidelijke profielschets maken.

De STARR-methode:
S = Situatie: wat was de situatie waarin het voorbeeld zich afspeelde?
T = Taak: wat was jouw taak daarin?
A = Actie: welke acties zijn er ondernomen?
R = Resultaat: hoe werd er gereageerd en wat was het eindresultaat?
R = Reflectie: onderzoek je eigen gedrag. Waarom heb je zo gehandeld?