In welke specialismen kunnen zorgprofessionals in Zwitserland terecht?

In Zwitserland zijn er veel mogelijkheden voor zorgprofessionals. Zowel HBO-verpleegkundigen met of zonder ervaring als MBO'ers met goede kwalificaties vinden veel kansen in en buiten het ziekenhuis. Daarnaast zijn er ruime mogelijkheden voor huisartsen, psychiaters, gynaecologen, kinderartsen, anesthesiologen, radiologen, internisten en oogartsen. Voor andere specialismen kunnen we dit voor je navragen bij onze partner. De leeftijdsgrens is doorgaans onder de 60 jaar, behalve voor huisartsen en psychiaters.