Heb je een werkvergunning nodig voor werken op Aruba?

Ja bij inzet meer dan 30 dagen moet er een werk- en verblijfsvergunning aangevraagd worden bij DIMAS (Directie Beleid, Toelating en Integratie Vreemdeling). Voor de aanvraag van de werk- en verblijfsvergunning zijn onderstaande documenten benodigd (incl. visering documenten):
✓ Originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 6 maanden.
✓ Het ziekenhuis zal jou hier verder over informeren