Wat zijn de benodigde documenten voor werken op Aruba?

Registratie
Het ziekenhuis in Aruba helpt je bij de registratie op Aruba. Ze vragen de gewenste documenten bij jou op. Let op: zonder deze documenten kan de visering niet afgerond worden. De visering van de diploma’s gebeurt door de Directie Volksgezondheid (DVG). Deze aanvraag neemt ongeveer een maand in beslag. Voor visering zijn de volgende documenten benodigd:
recent cv, foto voorblad paspoort, PDF van je diploma’s, PDF van je BIG-registratie met einddatum, PDF van je RGS-registratie (geldt alleen voor medisch specialisten).