Medical Trainees via BKV

Talentbuilding voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

De geneeskundestudenten van nu zijn de artsen van de toekomst. Dat er tegen die tijd behoorlijk wat van ze gevraagd wordt om de zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk te houden, is een feit. Iets waar ook jouw organisatie ongetwijfeld over nadenkt. Hoe zorg je voor continuïteit op de werkvloer? Hoe behoud je talent voor je organisatie?

BKV Medical Traineeship is de perfecte voorbereiding voor artsen om in 2 jaar te groeien tot een sterke AIOS. Naast de gemiddeld 2 verschillende opdrachtgevers waar de Trainee ervaring opdoet in verschillende specialismes, doorloopt deze via Medic Academy ook een op maat gemaakt ontwikkeltraject op het gebied van social en motivational skills. Bovendien heeft de Trainee de mogelijkheid om projectmatige ervaring buiten het werkveld van de arts op te doen.

Het Medical Traineeship sluit aan op de wensen van de generatie artsen van nu en de toekomst én organisaties helpen met hun personeelsvraagstukken. 

Wat kun je verwachten?

"Dankzij mijn ervaring met Kim in haar functie als basisarts, heb ik als teammanager het volste vertrouwen in het aannemen van een basisarts in deze specifieke rol. Een speciale vermelding gaat uit naar BKV voor hun bemiddeling, begeleiding en scholing, wat ons proces aanzienlijk heeft vergemakkelijkt en verrijkt"

- Huisartsenpost Oost-Brabant over Medical Trainee Kim

Voordelen van onze Medical Trainees

  • Onze kwalitatief hoogwaardige traineepool vullen we continu aan met gemotiveerde basisartsen. Zo kunnen we snel anticiperen op jouw talentvraag.
  • Supervisie van een medisch specialist is ‘on the job’ geregeld.
  • Aan elke plaatsing gaat een gedegen selectieprocedure vooraf waarbij intrinsieke motivatie voor een persoonlijk leer-/ontwikkeltraject centraal staat. Zaken als persoonlijke drijfveren, flexibiliteit, teamgeest en pro-activiteit toetsen we d.m.v. een assessment.
  • Wij bieden professionele begeleiding, scholing, faciliteren onderlinge kennisoverdracht in een ontwikkeltraject wat er volledig op is gericht dat de trainee het beste in zichzelf naar boven haalt.
  • De inzet van een Medical Trainee zorgt voor planbare zorg, zowel voor cliënt als collega’s.
  • Uren zijn flexibel in te zetten. Bovendien is er de mogelijkheid om extra uren te wijden aan projecten binnen jouw zorgorganisatie.
  • Na 9 maanden bespreken we gezamenlijk of de Trainee instroomt in jouw organisatie ten behoeve van een opleidingsplaats.
  • Stroomt een Trainee uit vanwege een nieuwe opdracht, dan zorgen wij voor een nieuwe trainee.
  • Door begeleiding vanuit BKV en externe coach is de Trainee snel ingewerkt, wat de productiviteit ten goede komt.

"Het Medical Traineeship is zo succesvol omdat het continu meegroeit met ontwikkelingen in de zorg zoals innovaties en generatiesamenwerking. Met een team van medisch specialisten, aios en anios werken we continu aan de doorontwikkeling van het curriculum van het Medical Traineeship"

Ik help je graag
Simone van Ham Business Partner Healthcare
Simone  van Ham
Simone van Ham Business Partner Healthcare