Werken in de jeugdgezondheidszorg

Werken in de jeugdgezondheidszorg

Help met preventieve zorg de jongste generaties!

De jeugdgezondheidszorg is nauw betrokken bij het welzijn van de Nederlandse jeugd. Van vaccinaties, periodieke controles tot opvoedvragen, kleine en grote zorgen: de jeugd en ouders / verzorgers zijn welkom bij de GGD. Preventieve zorg, vaccineren en adviseren zijn de speerpunten voor zorgverleners bij de GGD’en. Je helpt en adviseert bij grote en kleine zorgen.
Hoe ouder het kind, hoe diverser de thema's.

Welke werkplek kies jij?

Hoe ouder het kind, hoe diverser de thema´s: van ontwikkeling en overgewicht tot verzuim, psychische en sociaal emotionele problematiek. GGD-professionals werken door middel van zorg- en adviesteams nauw samen met externen in de wijk en gemeente, bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar, (ortho)pedagoog en schoolleider. Deze teams zijn bedoeld om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken.

Als je binnen de jeugdgezondheidszorg werkt, betekent het niet dat je één vaste werklocatie hebt. Afhankelijk van de doelgroep bezoek je scholen, consultatiebureaus, andere zorgprofessionals en doe je huisbezoeken.

Werkplekken in de jeugdgezondheidszorg:

• GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst)
• CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
• scholen

Beleef de werkdag van een jeugdverpleegkundige!

Anna is werkzaam bij een GGD. Kinderen uit groep 7 van de basisschool zijn de doelgroep.

Ik heb geleerd dat de functie jeugdverpleegkundige heel veelzijdig is. In het werk staan het kind en de ouders centraal. Als jeugdverpleegkundige moet je goed in staat zijn om het vertrouwen van zowel het kind als ouders te winnen en te luisteren naar wat verteld wordt. Signalen moet je hierbij constant kunnen oppikken. 
Heb je een vraag of opmerking?
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.