Werken in België

Werken in België

Dichtbij, maar toch het buitenland. Dat is als je ervoor kiest om in België te gaan werken. Voor Nederlandse artsen en medisch specialisten liggen hier volop kansen. BKV helpt dan ook al jaren met veel succes Nederlandse artsen aan een nieuwe werkplek in België. België heeft betaalbare kinderopvang en een uitstekend scholingssysteem; ook een goede reden om dit land te overwegen!


Jouw nieuwe werkplek
België heeft drie officiële talen: ongeveer zestig procent van de bevolking spreekt Nederlands (vooral in Vlaanderen), veertig procent spreekt Frans (vooral in Wallonië), en minder dan een procent spreekt Duits, in de Oostkantons.
De culturele en linguïstische diversiteit van het land heeft geleid tot een complex politiek systeem, waarbij in principe de grondgebonden bevoegdheden – zoals economie, werkgelegenheid en openbare werken – liggen bij de Gewesten (het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse), en de persoonsgebonden materies – zoals onderwijs, cultuur en welzijn – bij de Gemeenschappen (de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige), met een overkoepelende federale overheid voor het hele grondgebied, bevoegd voor onder meer defensie, justitie en de sociale zekerheid.

In de Vlaamse regio’s is het wenselijk dat ook de Franse taal goed gesproken en begrepen wordt. Dit geldt vooral voor regio Brussel, Vlaams-Brabant, Oost- en West Vlaanderen.
Wist je dat... onze collega Nicole Klok zelf ook 11 jaar in België heeft gewoond?

Zorgprofessional in België

Het gezondheidsstelsel in België is anders ingericht dan dat van Nederland. Er wordt bijna niet met assistenten gewerkt binnen de algemeen perifere ziekenhuizen. Het ANIOS-systeem, waar wij in Nederland mee werken, kennen ze niet in België. Dit betekent dat je als specialist meer werkzaamheden zélf uitvoert. In de grotere regionale ziekenhuizen en universitaire ziekenhuizen wordt er wel gewerkt met artsen-specialisten in opleiding (ASO). Een ander verschil met het gezondheidsstelsel in Nederland is dat de Belgische inwoners geen verwijzing nodig hebben van de huisarts om toegang te krijgen tot de tweedelijnszorg.

In België werken specialisten binnen de algemene ziekenhuizen als zelfstandigen. Ze krijgen per verrichting betaald vanuit de Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze specialisten zijn zelf verantwoordelijk voor de administratie, verzekeringen, pensioen en fiscale afdrachten. Veel specialisten hebben, naast de verrichtingen binnen het ziekenhuis, ook nog een eigen praktijk.

Webinars

Geïnformeerd worden terwijl je thuis bent? Volg gratis onze webinars! Stel laagdrempelig en online direct je vragen aan onze Consultants Healthcare en ervaren zorgprofessionals. Zien we jou binnenkort online?

Sollicitatieprocedure

In negen stappen naar België

Het is per zorgorganisatie verschillend hoe de sollicitatieprocedure exact verloopt. Benieuwd naar een globale planning? 

Ik sta voor je klaar

Nicole Klok

Senior Consultant Healthcare
Nicole Klok

Nicole Klok

Senior Consultant Healthcare