Beleef de werkdag van een jeugdverpleegkundige!

Gepubliceerd op: 15 mei 2014

Ben je op zoek naar een vacature als jeugdverpleegkundige 4-19 jaar? Lees en beleef het ervaringsverhaal van consultant Jolanda Moerman die een dag heeft meegelopen met een jeugdverpleegkundige.

JGZ verpleegkundige: een veelzijdige functie

"Onlangs heb ik een dag meegelopen met een jeugdverpleegkundige 4-19 jarigen, Anna. Zij is werkzaam bij een GGD. Kinderen uit groep 7 van de basisschool zijn de doelgroep. Ik heb geleerd dat de functie jeugdverpleegkundige heel veelzijdig is. In het werk staan het kind en de ouders centraal. Als jeugdverpleegkundige moet je goed in staat zijn om het vertrouwen van zowel het kind als ouders te winnen en te luisteren naar wat verteld wordt. Signalen moet je hierbij constant kunnen oppikken. Oprechte interesse in het welzijn van het kind en oplossingsgericht kunnen denken zijn daarom belangrijke eigenschappen waar een jeugdverpleegkundige over moet beschikken. Daarnaast zijn goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om een gesprek goed te sturen kwaliteiten waar je aan moet voldoen. Tenslotte is kennis van de sociale kaart van belang, indien nodig stem je af met ketenpartners.

Bezoeken basisschool

In februari heb ik meegelopen met een jeugdverpleegkundige 4-19 jaar. We hebben een kleine basisschool bezocht in een klein dorp. De kinderen die gezien werden, waren kinderen uit groep 7 (leeftijd 10/11 jaar).  Ik werd geïntroduceerd als stagiaire van de GGD, elke ouder heeft vooraf apart toestemming moeten geven voor mijn aanwezigheid. Toestemming van de school had de GGD eerder al gekregen.

Doorverwijzingen regelen

Het eerste kind dat gezien wordt is een jongen die veel te zwaar is, hij wordt doorverwezen naar een diëtiste. De moeder zal ook met haar zoon naar de huisarts gaan voor bloedonderzoek. Anna vraagt naar zijn eet- en drinkgewoonten, leefstijl, spelen, slapen, hobby’s en (enge) dromen. Dit laatste is iets wat bij kinderen van deze leeftijd veel voor komt. De jongen heeft genoeg vriendjes en wordt gelukkig niet gepest met zijn overgewicht. De moeder krijgt folders mee van Algemeen Maatschappelijk Werk (o.a. voor mensen die financieel minder goed kunnen rondkomen). Dit brengt Anna subtiel bij de moeder onder de aandacht, zodat de zoon hier niet te veel van merkt. Anna spreekt met de moeder af om haar na anderhalve week te bellen om te horen wat de bloeduitslagen waren die dan bekend moeten zijn via de huisarts en om te horen of de afspraak met de diëtiste is gemaakt.

Advies geven

Dan spreken we een rustige, zachtaardige jongen die soms hoofdpijn heeft. Hij krijgt het advies om veel te drinken. Hij speelt veel buiten, maar zit ook graag achter de computer. Anna geeft aan dat dit leuk is en er ook bij hoort in deze tijd, maar wel gedoseerd, hij krijgt het advies om afspraken met zijn ouders te maken over hoe lang hij dit per dag mag doen.

Formulieren bespreken

Het volgende kind is een meisje dat zich verlegener voordoet dan ze werkelijk is volgens de moeder. Ze kan heel driftig worden. Ze heeft een oudere broer met wie ze heel vaak ruzie heeft, ze treitert hem waardoor hij kwaad wordt. Het meisje wint de ruzies vaak. Anna denkt dat ze te weinig zelfvertrouwen heeft en dat ze aan het eind van de dag met haar moeder eens moet benoemen wat goed ging die dag en niet alleen maar wat verkeerd ging. Ze moet vooral structuur hebben en veel beweging, ze kan niet stilzitten, is erg beweeglijk. Na afloop vertelde Anna dat ze het idee had dat de moeder wat achterhield. Op het formulier had de moeder aangegeven dat ze het opvoeden zwaar vond en tijdens het gesprek deed ze daar heel luchtig over. Anna gaat dit nog wel met de leerkracht bespreken.

Dossiers bijhouden

Het laatste kind is een meisje dat vorig jaar ook al bij Anna is geweest, ze is een jaar blijven zitten. Ze heeft ADD, krijgt hiervoor Ritalin, in de klas heeft ze het sociaal emotioneel een beetje zwaar. Haar vriendinnen zitten een klas hoger, bij de meisjes in deze klas komt ze er wat moeilijk tussen. Ze woont ook niet in de buurt van de meisjes in haar huidige klas. Anna legt wat uit over de werking van Ritalin en adviseert de moeder veel structuur aan te brengen. De moeder had de huisarts gevraagd om een doorverwijzing naar de kinderarts, maar dat wil de huisarts niet doen. Hij wil de dosering van Ritalin zelf bepalen, de moeder vindt dit jammer, maar durft er niet tegen in te gaan. Ik vroeg (later) aan Anna welke rol zij hierin kan spelen, ze gaf aan dat ze hier niet veel aan kan doen, wel in dossier vermelden en bespreken met de jeugdarts. Het meisje heeft veel rugpijn. Ze heeft steunzolen, Anna adviseert haar moeder naar de fysiotherapeut te gaan. In het dorp is een sportvereniging waar ze kennis kan maken met diverse sporten. Dit is goed voor haar motoriek maar ook voor haar zelfvertrouwen adviseert Anna haar moeder. Ze wil het meisje over een jaar in groep 8 nog een keer zien. Uitnodiging volgt vanzelf.

De werkdag van een verpleegkundige JGZ in het kort

Anna vertelt aan het kind en de moeder wat het bezoek aan haar inhoudt, ze legt uit wat ze gaat doen. Er is een half uur voor elk consult, daarin moet ook alles in het systeem worden verwerkt. Ze vraagt aan de kinderen hoe zij zich voelen, hoe het gaat op school en thuis. De vragenlijst die ouders vooraf per post hebben gekregen neemt ze met ouders en kind door.  Lees en beleef het ervaringsverhaal van consultant Jolanda Moerman die een dag heeft meegelopen met een jeugdverpleegkundige.Het kind wordt gewogen en gemeten in de onderkleding, deze gegevens worden in het DD verwerkt (KD plus). Ze laat de groeicurve zien, wat de verwachte lengte zal worden volgens de curve en wat de erfelijk bepaalde lengte kan worden. Ze noteert ook de lengte van beide ouders. De BMI (Body Mass Index) wordt ook bekeken. Ze vraagt het kind wat de hobby’s zijn, eetgewoonten (ontbijt!), spelen, vriendjes, (enge) dromen, gezinssituatie, pestgedrag, alcohol, hoeveelheid slaap, bedplassen, hygiëne. Ze speelt goed in op wat het kind vertelt. Ze wekt vertrouwen, ouders en kind zijn open tegen haar. Aan het eind van het gesprek geeft ze folders mee over puberteit, alcohol. Ze vraagt ook aan de ouders of zij roken en of zij dat in huis doen. Anna heeft alleen basisschoolkinderen, uit groep 7. De verpleegkundige ziet de kinderen in groep 2 en in de tweede klas VO en speciaal onderwijs, worden zij door jeugdarts en de doktersassistent gezien. De kinderen worden vanuit het consultatiebureau overgedragen middels een warme overdracht. Anna overlegt ook met de ZAT teams van de scholen. Hierin zitten verder de schooldirecteur, schoolmaatschappelijk werk, de intern begeleider, psycholoog of orthopedagoog. Bij kinderen waar meer aan de hand is, nodigt Anna ouders en kind uit op het CJG en gaat hen niet thuis bezoeken, mensen zijn in hun privé omgeving minder toegankelijk. Anna geeft ook voorlichting op ouderavonden, bijvoorbeeld thema :”Lentekriebels” over puberteit. Ze is ook coach van een project overgewicht bij kinderen. Anna vindt een belangrijke competentie voor jeugdverpleegkundigen dat je oprechte interesse moet hebben in een kind, willen achterhalen of het kind goed in zijn/haar vel zit. Je moet goed in staat zijn een gesprek goed te voeren en dit op een logische manier moet sturen.

Enthousiast geworden?

Mijn indruk van de functie van jeugdverpleegkundige 4-19 is dat vertrouwen winnen van kind en ouders  zeer belangrijk is om een goed beeld van het kind te krijgen. Ook jezelf open stellen en luisteren, daarmee ook horen wat er juist niet gezegd wordt." 

Wil je  zelf een keer meelopen met een jeugdverpleegkundige of meer informatie over de vacatures en mogelijkheden? Neem contact op met Jolanda Moerman via j.moerman@bkvgroup.eu of +31 888 22 55 88. 

Vacatures