Maak kennis met het werken in de medische advisering

Gepubliceerd op: 01 februari 2024

Doe wat je gelukkig maakt. Jouw ambities en ontwikkeling staan bij BKV centraal. Waar word jij gelukkig van? Wat drijft jou in je werk? We nemen je mee langs een aantal werkplekken van artsen binnen de medische advisering om je te laten zien hoe zij hun functie ervaren. Ontdek welk verhaal bij jou past.

Zo spreken wij Nishi. Zij werkt als medisch adviseur bij Argonaut Advies en vertelt je graag meer over de inhoud van haar werk. Argonaut Advies is een innovatieve en betrokken organisatie waar een groep enthousiaste mensen werkzaam is. Als medewerker van Argonaut Advies word je elke dag geconfronteerd met nieuwe uitdagingen.

"Omdat allerlei verschillende aandoeningen kunnen leiden tot beperkingen in bepaalde handelingen, is er een uitgebreide diversiteit aan aandoeningen die je tegenkomt. Mede ook omdat je in meerdere gemeentes werkt, zie je dus ook zeldzame aandoeningen vaker dan als je bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk of in het ziekenhuis werkt. Deze aandoeningen en hun behandelingen moet ik dan plaatsen binnen de kaders van de regelgeving. Hiermee lever je een bijdrage aan het vergroten van mensen hun zelfredzaamheid. Tegelijkertijd wordt kritisch gekeken bij wie er een medische noodzaak is voor een voorziening en wordt daarmee gezorgd dat de belastinggelden worden uitgegeven aan de mensen die dit het hardst nodig hebben. Een medisch adviseur is de onafhankelijke beoordelaar tussen een persoon en de gemeente. De persoon vraagt de voorziening aan en de gemeente verstrekt deze. De medisch adviseur kijkt of iemand op medische gronden aan de door de overheid / gemeente gestelde criteria voldoet."

Een werkdag van een medisch adviseur

“Ik mag kiezen of ik mijn werkdag om 09.00 uur of om 09.30 uur start. Persoonlijk kies ik voor 09.30 uur. Voor mijn werk bezoek ik verschillende gemeentes en het scheelt in de reistijd en file op de weg als je een half uurtje later vertrekt. Op een werkdag heb ik vervolgens verschillende spreekuurafspraken met cliënten. Ik doe beoordelingen voor gehandicaptenparkeerkaarten (GPK), Wmo-beoordelingen en ov begeleiderskaarten."

"Naast een ruime diversiteit in ziektebeelden heb ik dus ook een diversiteit in verschillende soorten wet- en regelgeving, Bij Wmo-beoordelingen zie ik de persoon eerst en later op de dag of de dag erna werk ik het gesprek uit. GPK-beoordelingen werk ik altijd gelijk uit. Ik zie meerdere mensen over de dag verdeeld. Bij onduidelijkheden worden de cliënten gevraagd medische informatie op te sturen of wordt informatie opgevraagd bij de behandelende sector. Aan het eind van de dag maak werk ik de ontvangen medische informatie uit en neem ik, indien er nog onduidelijkheden zijn, contact op met de huisartsen of specialisten."

Spreekuur met een cliënt

Hoelang duurt een spreekuur? “Dat verschilt per wetgeving. Afhankelijk van wat iemand aanvraagt heb je er meer of minder tijd voor nodig. Dit hangt samen met een uitgebreide of minder uitgebreide beoordeling. Bij een gehandicapte parkeerkaart heb je een minder uitgebreide beoordeling nodig dan bij Wmo-beoordelingen zoals een aanvraag voor huishoudelijke hulp.”

Aanvraag Wmo

“Binnen de Wmo zijn er vele subonderdelen. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met lokale regelgeving. Als iemand in de ene gemeente in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een scootmobiel, wil niet zeggen dat dat in een andere gemeente ook zo is. Het gaat bij Wmo om de goedkoopste adequate oplossing. Zoals een begeleider van mij zei, we geven geen Rolls-Royce, met een Fiat kom je er ook. Ik vraag altijd wat de aanvraag is en waarom ze het aangevraagd hebben. Ook al zijn ze hier eerst mee naar de gemeente gegaan. Dit is nodig om de hulpvraag helder te krijgen. De oplossing die mensen voor ogen hebben, is niet altijd de beste oplossing voor het onderliggende probleem. Vervolgens gaan we het onderbouwen. Als iemand zegt dat hij / zij iets niet kan, gaan we uitzoeken wat de onderliggende problematiek is. De ernst van de beperking moet kunnen worden onderbouwd door de ernst van de onderliggende medische problematiek. Dit kan best een puzzel zijn, ook omdat mensen hun beperkingen niet altijd worden verklaard door de ziekte waar ze zelf denken dat het van komt. Ik blijf dus ook doorvragen of er niet ook andere problematiek mee kan spelen. Van een cliënt wordt herstelgedrag verwacht."

"Een voorziening is om iemand te ondersteunen tijdens de behandeling of als de behandeling gefaald heeft. Een voorziening is nimmer in plaats van een behandeling. Daarom vragen we ook naar de behandelingen en behandelresultaten. Wat als iemand geen herstelgedrag vertoont? Dan is dat een reden om een aanvraag af te wijzen. We mogen niet schaden. Als een voorziening antirevaliderend werkt, heeft dan een negatief effect op de gezondheid van de persoon. Dit word je echter meestal niet in dank afgenomen.”

Aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart

“Als arts bij Argonaut breng je naar aanleiding van een aanvraag in het kader van onder andere de GPK, de relevante medische situatie van een cliënt in kaart. Vervolgens stel je een advies op voor de consulent van de gemeente. Net zoals bij Wmo-aanvragen breng je de medische situatie in kaart. Bij voorzieningen wordt ook van mensen verwacht dat ze gebruik maken van hulpmiddelen (bijvoorbeeld rollator ter ondersteuning van rug, benen en balans). Gebruik van een hulpmiddel is voorliggend op een voorziening. Dat wil zeggen dat als iemand een beperkte actieradius heeft door een verminderde balans en hij/zij wel een stukje verder komt bij lopen met rollator, de rollator voorliggend is op een GPK. Gelet wordt ook op de duurzaamheid van de beperkingen en de behandelopties. Hieruit wordt een inschatting gemaakt over het functioneren op termijn. Aandacht voor de individuele situatie en een respectvolle benadering vormen hierbij de basis.

Stel bijvoorbeeld dat iemand lichte COPD heeft en een ernstig versleten knie. Dan kan op termijn met een knieprothese in dit kader relevante verbetering in de actieradius optreden. Heeft iemand ernstige COPD en een versleten knie, dan zal die persoon ook na het krijgen van een prothese geen afstanden meer lopen. Zo een behandeling is dan voor een betere kwaliteit van leven voor de persoon. Voor de voorziening en de verwachte belastbaarheid binnen de kaders van de regelgeving maakt het dan geen verschil meer uit."

"Wij behandelen geen mensen, maar we kunnen mensen wel attenderen op behandelopties. De mensen kunnen dan met hun behandelaar aan tafel om te kijken of zij een geschikte kandidaat zijn voor die specifieke therapie. Hiermee kun je ook een impact hebben op de kwaliteit van leven van de mensen.”

Team

“Argonaut Advies doet beoordelingen voor meer dan driehonderd gemeentes in Nederland. Als medisch adviseur werk ik in bijna geheel Brabant. Ik rijd naar de verschillende locaties toe en zie de mensen uit die regio op de spreekuurlocatie. Mijn werk is heel solistisch. Solistisch in de zin dat ik mijn collega artsen weinig zie. Ik heb uiteraard wel contact met mijn collega’s. Bij complexe problematiek is het fijn om de visie van een collega te kunnen meewegen. Artsen werken ook samen met indicatie adviseurs, bouwkundig adviseurs (met name bij Wmo) en arbeidsdeskundigen (bijvoorbeeld bij Participatiewet). Een indicatie adviseur heeft vaak een paramedische achtergrond. Als arts breng je het medische verhaal in kaart. Een indicatie adviseur gaat dan kijken welk hulpmiddel het meest geschikt is rekening houdende met de beperkingen en behoeften van betrokkene. Het is maatwerk.”

Werken in eigen gemeente of elders

“Mijn voorkeur heeft het om niet in mijn eigen gemeente te werken want het zijn best confronterende gesprekken. Juridisch gezien is er geen reden waarom het niet zou mogen maar ik vind het prettiger, omdat ik met regelmaat ook moeilijke gesprekken heb. Het niet werken in eigen gemeente geeft mij een betere scheiding in werk en privé. Er zijn ook mensen die vinden dat ze recht hebben op een voorziening. Dat is hun mening maar dat zegt niet dat ze voldoen aan de criteria vanuit de wetgeving. Dit nemen ze je persoonlijk kwalijk terwijl ik dan de regelgeving volg."

Steun vanuit het bedrijf

“Om beter te kunnen omgaan met de uitdagendere cliënten hebben we vanuit het bedrijf interne communicatie trainingen en scholingen. Ook geeft het bedrijf scholingen in de verschillende wetgevingen zodat we up-to-date blijven."

Merk je dat dit impact heeft tijdens het werk?

“In de opleiding geneeskunde leer je ook gesprekstechniekentrainingen, dus ik ben niet helemaal blanco in dit vak gestapt. De soort gesprekken zijn wel anders dan in de kliniek. In de kliniek gaat het om het zoeken naar een diagnose en daarna stel je een behandelplan op. Hier spreek je met mensen die een claim hebben. Deze claim is niet altijd gegrond. Daarnaast zijn mensen ook niet altijd bereid duidelijk hun verhaal te vertellen, omdat ze vinden dat ze recht hebben op iets. Ik probeer de mensen dan ook duidelijk te maken dat hoe beter zij hun verhaal vertellen, hoe beter ik ze kan helpen. Ik kan geen rekening houden met iets wat ik niet weet. Precies omdat we maatwerk leveren, moet ik in detail weten waar jij als persoon last van hebt. Twee mensen met dezelfde diagnose kunnen een heel verschillend functioneren hebben.”

Quote van mijn collega Linda: “Ons werk is als een puzzel. Eerst de kantjes. Dit levert het kader. In de verzekeringsgeneeskunde draait alles om de kaders. Dan ga je de stukjes bekijken en ordenen. Dat doen we in ons dagelijks werk. Feiten verzamelen en kijken wat bij elkaar past en wat niet. Tot slot los je het op, je legt de stukjes op de goede plaats en je maak je er een compleet plaatje van. Dat is stap drie in ons werk….het leidt tot het opstellen van je advies.”

Linda is werkzaam als verzekeringsarts / stafarts bij Argonaut Advies

Benieuwd naar de mogelijkheden in de medische advisering?

Jaimy Bartelsman helpt je verder bij het vinden van de baan die bij jou past. Misschien is dit wel binnen de medische advisering net als Nishi. Neem vrijblijvend contact op met Jaimy en laat je bijpraten over de mogelijkheden binnen dit vakgebied. Er zijn ook altijd mogelijkheden om een dagje mee te kijken bij een van de zorgorganisaties. Uiteraard stemmen we dit af in hoeverre het mogelijk is binnen de geldende coronamaatregelen.

Inspiratiesessie

Meerdere keren per jaar organiseren we een inspiratiesessie over de medische advisering. Wil je hierbij aanwezig zijn, check de data en meld je aan!